12.12.2022 pidetyssä vuosikokouksessa hyväksyttiin v. 2022 toimintakertomus ja v. 2023 toimintasuunnitelma.

Toimintakertomus 2022

Toimintasuunnitelma 2023